Maite Lopez

Maite Lopez
Perfil:

EXIT21 em pot ajudar a conèixer altres sensibilitats i apreciacions de la manera com veuen i viuen la societat les persones amb diversitat funcional. EXIT21 pot aportar a la societat una altra visió dins d’aquest mon ple de diversitat.

Posts by Maite Lopez: