Marc Colomer

Periodista. Actualment, director de l’Agència Catalana de Notícies.

“Les persones amb discapacitat tenen un paper important en tot”.