Què és ÈXIT21?

Es tracta sobretot d’un instrument posat a disposició de les persones amb discapacitat intel·lectual per permetre que es facin un lloc en el món dels mitjans de comunicació. La idea és donar resposta a la demanda de les persones a través d’un projecte de comunicació pensat, elaborat i executat per les mateixes persones amb discapacitat. El repte és fer ús de la noves tecnologies de la informació i de la comunicació per fer sentir la seva veu, compartir opinions, pensaments i inquietuds amb un públic heterogeni i d’horitzons diversos. En definitiva, es tractarà de fer del dret a la paraula una realitat per a tots i totes.

L’espai Èxit21, creat l’any 2011, a més de contribuir a la formació dels membres de l’equip, vol ser el mitjà per excel·lència de comunicació de la Fundació Catalana Síndrome de Down. L’objectiu final és permetre que persones que pel simple fet de tenir discapacitat estan privades de paraula, estiguin preparades per poder portar elles mateixes la seva comunicació. Això suposa naturalment l’adquisició de coneixements teòrics i pràctics en relació amb la pràctica del periodisme.